Montessori program

Maria Montessori je rođena 31. kolovoza 1870. godine u malom talijanskom gradiću Chiaravallu. Studirala je medicinu kao prva žena u Italiji. Radeći kao liječnica došla je u kontakt s djecom s teškoćama u razvoju i uočila da se toj djeci nitko ne trudi pomoći da i oni napreduju te da o njima nitko ne vodi pedagošku brigu. Ustvrdila je kako djeca nisu dobivala nikakve poticaje i da im okolina ne nudi ništa čime bi se ona igrala te da je za njihov napredak nužan pedagoški rad. U tim trenutcima se rađala Montessori pedagogija.  Maria Montessori je tada završila pedagogiju i psihologiju te je postupno počela oblikovati vlastitu pedagogiju. Stekavši praktično iskustvo s priborom dr. Seguina, koji je radio s djecom s teškoćama, počela je izrađivati vlastiti pribor za učenje čitanja i pisanja. Taj pribor i njegova primjena je kamen temeljac Montessori pribora i Montessori pedagogije i to ne samo za djecu s teškoćama u razvoju, nego i za djecu bez teškoća.
1907. godine u siromašnom predgrađu Rima (San Lorenzo) otvorena je njezina prva Dječja kuća pod imenom Casa dei bambini. Montessori dječje kuće, škole, organizacije širile su se brzo i u druge zemlje. Postala je priznata i poznata u cijelim svijetu. Njezin rad je vrlo cijenjen tako da je predložena i za Nobelovu nagradu za mir. Umrla je 6. svibnja 1952. godine u Nizozemskoj.

ORGANIZACIJA RADA
Uvažavajući načela koncepcije razvoja predškolskog odgoja, posebno načela otvorenosti vrtića za potrebe okoline u smislu organiziranja različitih oblika i vrste programa i usklađivanja rada prema potrebama, mogućnostima i interesima djeteta, u vrtiću ˝Stribor˝ organiziran je za jednu odgojnu skupinu program po načelima Montessori pedagogije. Montessori program provodi se kao cjelodnevni program  u kronološko heterogenoj odgojnoj skupini (3-6 godina) u kojoj su uključena djeca s teškoćama u razvoju. U takvoj skupini, mlađa djeca uče od starije djece, dok starija djeca pomažu mlađoj u osamostaljivanju i stjecanju novih znanja. Osobitost Montessori modela očituje se u dobroj integraciji djece s teškoćama u razvoju jer se u radu koristi isti pribor kao i za djecu bez teškoća koji omogućuje da od najranije dobi ujednače opseg osjetilnih iskustava s drugom djecom jer zajedničko odrastanje, življenje i učenje obogaćuje život svakog pojedinog djeteta.

PROGRAM
Osnovni program se sastoji od 5 područja:

1.  Poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu
2.  Poticanje osjetilnosti
3.  Poticanje govora
4.  Upoznavanje s osnovama matematike
5.  Kozmički odgoj

Vježbe iz područja ˝Poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu˝ potiču snalaženje u prostoru, razvoj koordinacije pokreta, razvoj fine i grube motorike, samostalnost, orijentaciju u prostoru, brigu za sebe, okolinu i druge, a ujedno su i predvježbe za pisanje i čitanje jer slijed vježbi uvijek ide od lijevog prema desnom, od gore prema dolje.

Vježbe iz područja ˝Poticanje osjetilnosti˝ sastoje se od pribora koji je tako izrađen da u sebi sadrži mogućnost provjere ispravnosti, potiče dijete na razmišljanje, zaključivanje, pažljivost u radu i uočavanje malih različitosti. Pribor služi za stimulaciju svih osjetila.

100_4960 100_4961

Pribor iz područja ˝Poticanje govora˝ sastoji se od kartica sa sličicama za imenovanje, knjižicama za čitanje slova od brusnog papira i sl. koji omogućuje djeci obogaćivanje rječnika, dobar izgovor, analizu i sintezu riječi i dr.

100_4964 100_4963

Pribor iz područja ˝Upoznavanje s osnovama matematike˝ ima za cilj upoznati djecu s pojmom broja, učenje simbola za brojke, razvijanje sposobnosti brojanja, učenje izgradnje dekadskog sustava, učenje operacija računanja uz brojanje.

100_5001 100_4991 100_4990

Kozmički odgoj je središnji pojam u Montessori pedagogiji koji dijete usmjerava cjelovitosti. Polazi se od globalnog, općeg prema posebnom jer cjelina omogućuje svakom djetetu osobni interes za pojedinosti, a pojedinosti omogućuju bolje razumijevanje cjeline. Tako se na početku pedagoške godine u Montessori skupini počinje s Velikom pričom o nastanku svijeta, o svemiru, o našem svijetu, sunčevom sustavu, planetima, Zemlji, kontinentima, državama, Hrvatskoj, Slavonskom Brodu, vrtiću, našem domu i nama samima.

100_4999 100_4998

Program provode odgojiteljice Mirela Đaković i Snježana Kurtušić.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content