Program predškole

mt_gallery

Program predškole je priprema djece za polazak u školu i, slikovito rečeno, prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

Predškola polaznicima omogućuje:

  • raznovrsne razvojne poticaje;
  • povoljno ozračje kao neupitan okvir za djelotvoran pozitivan učinak takvih poticaja;
  • prepoznavanje i prevenciju razvojnih poremećaja.

Poticajima se djeluje na cjelokupni potencijal pojedinog djeteta: od tjelesno-zdravstvene, emocionalne, preko spoznajno-funkcionalne komponente do poticaja za oblikovanje osobnosti, pozitivnog odnosa prema sebi i drugima i slično.

Iz svega se toga izdvajaju uže zadaće predškole:

  • osposobljavanje za prihvaćanje obveza u koje će se uklopiti i buduće školske obveze;
  • poticanje spontanih ponašanja i izražavanje posebnih potreba;
  • otvorenost za prihvaćanje informacija;
  • otvorenost za učenje u međuakciji s drugima;
  • otvorenost za primanje usmenih i pismenih poruka i ovladavanje sredstvima koja posreduju te poruke.

Cilj predškole je omogućiti djetetu sigurno okruženje koje će mu istovremeno pružiti i izazove te poticati razvoj svih njegovih osobnih potencijala i sposobnosti pa time i vještina i navika, koje će mu pomoći da što uspješnije izvršava očekivanja koja pred njega postavljaju škola i obitelj.

Tijekom cijelog procesa provedbe programa, roditelji, u suradnji s odgojiteljem i stručnim suradnicima predškolske ustanove, imaju mogućnost dobiti informacije i o tome kako oni kao roditelji mogu pomoći u pripremi svog djeteta za polazak u školu.
mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Program predškole

Od 1. listopada 2014. godine sva djeca moraju u godini prije upisa u osnovnu školu pohađati predškolski program. Naime krajem

Skip to content