Redoviti, cjeloviti program

Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja odvija se kroz:

 • primarni program (9-10 satni);
 • program s ručkom (5-6 satni);
 • program bez ručka (5-satni).

Odgojno-obrazovni rad u Ustanovi Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić usmjeren je na:

 • razumijevanje i poštivanje prirodnog razvoja djeteta;
 • osiguravanje uvjeta za njegu zdravlja, tjelesni rast i razvoj djeteta;
 • promicanje pravilne prehrane;
 • individualizaciju svakog pojedinog djeteta u skupini;
 • interaktivne procese učenja koji uključuju djecu, odrasle i cijelo okruženje;
 • projektno planiranje koje omogućuje djeci učenje vlastitom inicijativom;
 • suradnju s roditeljima i djetetovom obitelji uspostavljanjem kvalitetnog međusobnog djelovanja;
 • pripremljenu poticajnu i pozitivnu okolina u kojoj dijete slijedi svoje interese, razvija osjećaj važnosti i samoinicijative nuđenjem različitih materijala i područja za učenje;
 • odgojni kontekst u kojem se poštuju ljudska/dječja prava;
 • osiguravanje sigurnog okruženja za rast i razvoj djeteta;
 • stvaranje uvjeta u kojima se dijete osjeća ravnopravnim članom zajednice;
 • izgrađivanje stavova i vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo;
 • poštivanje različitosti prilagođavanjem životu u multikulturalnom društvu;
 • kontinuiranom timskom radu i većoj individualnoj odgovornosti svakog profesionalca za vlastiti razvoj;
 • suradnju sa sustručnjacima i svim važnim tijelima lokalne, regionalne i nacionalne zajednice.
Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content