Rad s djecom s autizmom

Razlog održavanja radionice na temu ˝Rad s djecom s autizmom˝ prvenstveno je taj što svake godine u vrtiću se otkrije jedno dijete sa sumnjom na autizam ili elementima autizma te da se educiraju odgojitelji u radu s tom djecom i s djecom s teškoćama općenito.

Predavanje se sastojalo od teorijskog dijela o autizmu (definicija, epidemiologija, uzroci nastanka, klinička slika, senzorna integracija i poremećaj SI, prikaz slučaja, terapije) te grupnog rada odgojitelja.

Odgojitelji su upoznati s osnovama autizma te su odgojitelji koji imaju djecu s autizmom u svojim skupinama razmijenili iskustva.

Zaključak: Predavanja i radionice su potrebne, jer vrlo mali broj odgojitelja je upoznat sa sindromom autizam i načinom rada s djecom s autizmom. Dogovoreno je da se nastavi s edukacijom putem radionica kako bi se odgojiteljima što više olakšao njihov rad.

Edukaciju provodi stručni suradnik-rehabilitator Katarina Šarčević, magistra edukacijske rehabilitacije.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content