Projekti u vrtiću

mt_gallery

Dječji vrtić ˝Seka i braco˝ je vrtić u kojem uvažavamo spoznaje o tjelesnom, intelektualnom, socijalnom i emocionalnom razvoju te u skladu s tim prepoznajemo i zadovoljavamo potrebe i prava djece.
Uočavajući važnost konkretnih poticaja za pravilan rast i razvoj djeteta, nastojimo svako dijete aktivno uključiti u oblikovanje prostora, izbora teme, izbor i ritam izmjene aktivnosti vodeći pri tome računa o djetetovim interesima, mogućnostima i potrebama.
U pedagoškoj 2010./2011. godini pokrenuli smo integrirane obogaćene programe putem igraonica u sklopu redovitog programa: plesna, športska, likovna, dramska i igraonica za razvoj predčitalačkih vještina.
U vrtiću provodimo projekt ˝Pokretom do plesa-Tjelesnim vježbanjem do zdravlja˝. Na nivou skupina provodimo različite projekte.
U jaslicama provodimo projekt ˝Što sve ruke mogu˝ kojim želimo poticati razvoj fine i grube motorike te spoznavanje dijelova tijela i njegovih funkcija.

mt_gallery

U mlađoj I skupini provodimo projekt ˝Slikovnica˝ u kojem djecu upoznajemo sa slikovnicama kao duhovnom i materijalnom vrijednošću. Pomoću slikovnice razvijamo kod djece zapažanje, samosvijest, potičemo maštu. Prikupljamo nove slikovnice u suradnji s roditeljima i odgojiteljicama iz vrtića, a oštećene slikovnice ćemo nastojati urediti.

mt_gallery

Mlađa II skupina provodi projekt ˝Jabuke˝ s ciljem upoznavanja jabuke kao vrste voća putem svih osjetila. Kroz različite aktivnosti u vrtiću (pranje, rezanje, ribanje jabuke, pravljenje jabučnog soka, crtanjem jabuke i pjevanjem) upoznali smo jabuku i njezinu vrijednost za naše zdravlje.

mt_gallery

Srednja I skupina za projekt obrađuje ˝Drvo˝. Aktivnosti uz ovaj projekt usmjerene su na razvijanje osjetljivosti o važnosti očuvanja okoliša i prirode uopće. Kroz brojne aktivnosti kao što su šetnje parkom, šumom, posjet ˝Šumarskom muzeju˝ u Bošnjacima, igre sa šumskim plodovima, korom drveta, preradom drveta omogućili smo djeci neposredno iskustveno doživljavanje o svojstvima drveta.
Kroz ove aktivnosti stvorili smo situacije za opuštanje, osjećaj zadovoljstva, odnosno uvjete za međusobnu toleranciju i suradnju.

mt_gallery

Srednja II skupina provodi projekt ˝Igrom do sebe-razvoj pozitivne slike o sebi˝ kojim se potiče razvoj samostalnosti i samopouzdanja kod djece. U ranim godinama djetetovog života socijalizacija je istraživački proces, proces učenja pravila koji se ogleda u razlikovanju primjerenih i neprimjerenih oblika ponašanja. Djeca te oblike ponašanja uče kroz interakciju s drugom djecom i odraslima pridržavajući se dogovorenih pravila. Aktivnostima, kao izrada plakata ˝To sam ja˝, stjecali smo osnovna znanja o sebi, a različitim didaktičkim i društvenim igrama usvajamo i njegujemo temeljne humane vrijednosti-ljubav, prijateljstvo, pravednost, nenasilje, suosjećanje.

mt_gallery

Starija skupina provodi projekt ˝Hrast˝ čiji je cilj spoznaja o hrastu kao vrsti drveta, njegova korist za čovjeka te podizanje ekološke svijesti kod djece.
Kroz projekt proveli smo brojne posjete: ˝Šumarski muzej˝ u Bošnjacima; posjet ˝posvojenom˝ hrastu u neposrednoj blizini vrtića s ciljem izrade ˝Godišnjeg ciklusa promatranog hrasta˝; Gradskoj knjižnici s ciljem stjecanja novih spoznaja o vrstama drveća; posjet ˝Slavoniji DI˝ koji smo organizirali u suradnji s roditeljima; trgovini namještaja; i brojne aktivnosti: radno-praktične i kreativne aktivnosti u interesnim radionicama; sađenje žira u rasadniku; spoznajno-istraživačke aktivnosti (promatranje strukture lista i kore hrasta povećalom, utvrđivanje starosti i tvrdoće drveta); likovno-kreativne aktivnosti; aktivnosti za razvoj vještina i sposobnosti početnog čitanja i pisanja te elemenata matematičkih sposobnosti.
U projektu su se postupno uključivali i sami roditelji te time pridonijeli uspješnoj realizaciji projekta ˝Hrast˝.

mt_gallery

                                                                                                            

                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content