Planiranje, programiranje i provođenje kinezioloških aktivnosti u djećjem vrtiću

Stručni sastanci za odgojitelje DV Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod, pod zajedničkim nazivom PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I PROVOĐENJE KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI U DJEČJEM VRTIĆU, održavani su u DV ˝Hlapić˝. Svaki sastanak planiran je i održan u trajanju od 2 sata. Odgojitelji su bili obavezni ponijeti športsku opremu za vježbanje.

 


 

Prvi stručni sastanak je planiran je tako da bude u obliku predavanja, na kojem će se odgojitelji podsjetiti na:

a) PLAN I PROGRAM TZK U DJEČJEM VRTIĆU

b) ORGANIZACIJSKE OBLIKE RADA U TJELESNOM I ZDRAVSTVENOM ODGOJNO OBRAZOVNOM PODRUČJU

c) STRUKTURU I TRAJANJE SATA TZK

d) METODIČKE ORGANIZACIJSKE OBLIKE RADA

Nakon završene prezentacije odgojitelji su imali mnoga pitanja vezana konkretno uz izradu plana i programa, na što smo onda, analizirajući primjere, zajedno došli do zaključaka da plan i program izrađujemo:
a) u skladu s razvojnim karakteristikama određenog razvojnog razdoblja,
b) u skladu s ciljevima i zadaćama tjelesne i zdravstvene kulture, posebno za svako razvojno razdoblje,
c) da okosnicu programskih sadržaja čine prirodni oblici kretanja, igre i tjelesne aktivnosti na otvorenome,
d) da programski sadržaji tretiraju kao sredstvo za postizanje određenih zadaća, odnosno njihovu realizaciju, a ne kao cilj odgojno-obrazovnog rada.
Programski sadržaji integrirani su sa sadržajima drugih odgojno obrazovnih područja i međusobno se povezuju.
Podsjetili smo se kako izgleda organizacija sata (aktivnosti) TZK i njegovo trajanje za određenu skupinu.

Mnogo je bilo i nepoznanica oko metodičko organizacijskih oblika rada, budući da se mnogi ne koriste. Najviše značaja dali smo grupnim oblicima rada, koji se koriste u glavnom dijelu sata, kada je intenzitet vježbanja najveći.
Komentari i pitanja nakon prvog sastanka dali su mi smjernice za iduće sastanke, budući je nakon predavanja bilo jasno što odgojitelje najviše zanima. I ja sam sama došla do zaključaka, iz njihovih komentara, što im nije jasno i kako im to pojasniti kroz konkretne primjere na idućim sastancima, konkretnije vježbama.

NAKON PREDAVANJA ODGOJITELJI SU ODIGRALI NEKOLIKO ZABAVNIH NATJECATELJSKIH IGARA.

Na drugom sastanku provela sam sat (aktivnost) TZK kako se uobičajeno radi s mlađom skupinom pri čemu su odgojitelji radili sve vježbe koje rade djeca i prošli sve dijelove sata, organizacijske oblike rada karakteristične za mlađu dobnu skupinu. Poslije je uslijedila radionica na kojoj su odgojitelji dobili zadane kineziološke operatore i morali su osmisliliti „A” i „B” dio sata na zadanu temu. Bili su vrlo aktivni i svi smo zajedno, nakon njihovog izlaganja po grupama, došli do nekih zaključaka:
– zašto neke vježba ide poslije neke druge vježbe
– kako u malom prostoru organizirati kvalitetan sat
(aktivnost ) TZK
– koji su sadržaji primjereni njihovoj dobi u „B” dijelu sata

Na trećem sastanku upoznati su kako provesti dvije potpuno različite teme sata. Kroz prvu temu: skok u dalj s mjesta i bočno hodanje iz upora upoznali su se s paralelno izmjeničnim oblikom rada s dopunskim vježbama kao metodičkim organizacijskim oblikom rada.

Druga tema sata bila nam je: Elementarne igre. Odgojitelji su se upoznali kako kroz dobro smišljene i spojene dijelove sata u jednu cjelinu, a povezani igrom, mogu napraviti dinamičan i vrlo kvalitetan sat i ostvariti sve antropološke zadatke.

Na posljednjem stručnom sastanku glavna tema nam je bila aerobik za najmlađe, budući da je većinu odgojitelja to najviše zanimalo. Nakon što su odgojitelji odradili cijeli sat uz moje vođenje uslijedili su vrlo pozitivni komentari. Upoznala sam ih sa:
-dijelovima sata, jer se razlikuju od sata TZK-e
-s nekim osnovnim koracima u aerobiku
-načinom slaganja koreografije
-načinom brojanja koraka, poštujući zakonitosti glazb

Također su se upoznali s kružnim oblikom rada kao metodičko organizacijskog oblika rada, koji smo proveli pri vježbama snage – izolaciji.
Prošli smo i jedan sat TZK za stariju dobnu skupinu, gdje su se podsjetili na izmjenično odjeljenski oblik rada s dopunskim vježbama. Tu sam najveći naglasak stavila na pravilno izvođenje nekih zahtjevnijih vježbi. Tako smo zaključili:
– kako držati dijete pri izvođenju koluta naprijed
– kako pravilno izvesti vučenje i potiskivanje u parovima
– kako se pravilno penjati i visiti na ljestvama
– kako demonstrirati neke vježbe i sl.

 

ZAKLJUČAK:
Ovakav oblik stručnog usavršavanja pokazao se jako dobar budući da su na stručne sastanke dolazili oni odgojitelji koji su htjeli naučiti ili se podsjetiti na neke stvari iz područja metodike TZK. Svaki sastanak protekao je na visokom nivou budući da su odgojitelji vježbali, bili aktivni u radionicama, raspravama i zajedničkom donošenju određenih zaključaka.
Sve ukupno bilo je 26 polaznika – odgojitelja.
Svaki odgojitelj je dobio DVD s video zapisom, glazbom za aerobik s djecom, fotografijama i nizom primjera pisanih priprema za sat (aktivnost) TZK.
Povratne informacije su izuzetno pozitivne, stoga smatram da je ovo stručno usavršavanje bilo vrlo uspješno na obostrano zadovoljstvo.

Edukaciju je provodila odgojiteljica Anita Tomić Blažević.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content