Ekologija u vrtiću

mt_gallery

U DV ˝Radost˝ provodi se projekt ˝Ekološki odgoj u radu s djecom predškolske dobi˝.
Vodeći se mišlju da svako dijete i čovjek imaju pravo na čist okoliš i našim motom ˝VOLIMO I ČUVAJMO PRIRODU˝, ciljevi i zadatci ovog projekta su: razvijanje ekološke svijesti, stjecanje pozitivnih navika i odnosa prema okolini koja ih okružuje. Naglasak je stavljen na aktivnom uključivanju djece u praktično-radne aktivnosti, kreativni rad kroz koji će djeca stjecati osnovne pojmove vezane uz ekologiju i važnosti brige za okolinu.
Projekt se sastoji od mnogobrojnih aktivnosti, a neke od njih su: skupljanje starog papira, prenamjena ili recikliranje papira, uređivanje dvorišta, pošumljavanje okoline, sadnja cvijeća, briga i zaštita šume, zaštita i prehrana životinja, ptica, očuvanje voda i sl.

mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Aktivnosti na svježem zraku

Svakodnevni boravak na svježem zraku djeci pruža mnoge blagodati te mu, zbog toga, u našem vrtiću pridajemo veliku pažnju. Svakodnevno

Maškare u vrtiću Radost

Djeca dječjeg vrtića “Radost” u veljači su obilježavala dane maškara(poklade). Upoznati su sa simbolikom maškara i maskiranja, te običajima vezanim

mt_gallery

Zima u DV Radost

U vrtiću “Radost” mjesec siječanj je započeo radno i poprilično živo. Sa završetkom blagdanskih i prazničkih dana, polako je rastao

Skip to content