Zahvala

mt_gallery

Zahvaljujemo udruzi Bootcamp i gospodinu Gabrijelu Principu na nesebičnoj donaciji za pribor koji se sastoji od vizualno-senzornog seta, vizualno-senzornih podloga, taktilne vodilice i zvučne umetaljke za opremanje sobe za poticanje senzomotoričkog razvoja djece predškolske dobi.

mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Zdravlje

Skupina djece od 3. godine do polaska u školu II. Pandemija koronavirusa je donijela strah, neizvjesnost i mnoga dječja pitanja

Projekt „Prehranom do zdravlja“

Projekt „Prehranom do zdravlja“ djecu potiče na razvijanje i usvajanje stavova, interesa i navika za brigu o održavanju osobnog zdravlja

mt_gallery

Veljača u DV Stribor

U mjesecu veljači jedna od tema kojom smo se bavili su „Emocije“. Djeca su kroz različite aktivnosti prepoznavala i imenovala

Skip to content