Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Sportska igraonica

mt_gallery

                                                                                   Potreba za sistematskim i kvalitetnim provođenjem tjelesne aktivnosti od najranijih dana proizlazi iz činjenice da motorički razvoj uvelike utječe na cjelokupni razvoj djece predškolske dobi. Bavljenje kineziološkim aktivnostima glavni je pokretač za očuvanje zdravlja, osobito u dječjoj i mladenačkoj dobi. Tijekom djetinjstva i odrastanja, tjelesna aktivnost ima važnu ulogu u tjelesnom, mentalnom i socijalnom razvoju. Jedan od važnih zadataka odraslih je kod djece razviti svijest o potrebi tjelesnog vježbanja.
Djecu predškolske dobi karakterizira intenzivniji proces rasta i razvoja. U tom periodu treba izabrati takve kineziološke operatere koji ne iziskuju dugotrajan i naporan rad te izbjegavati vježbe statičnog karaktera. Treba davati prednost dinamičnim igrama koje poboljšavaju razvoj kardiovaskularnog i respiratornog sistema te pozitivno djeluju na psihičko stanje djeteta.

CILJEVI PROGRAMA:

 • Doprinos i poticaj jačanju zdravlja, tjelesnom razvoju te razvoju funkcionalnih i motoričkih sposobnosti djeteta;
 • Razvoj motoričkih vještina i usvajanje osnovnih tehnika sportskih disciplina (atletika, sportska gimnastika, ritmička gimnastika, košarka, odbojka, nogomet, rukomet…)
 • Razvoj higijenskih i kulturnih navika te ljubavi prema sportu općenito.

ZADATCI PROGRAMA:

1. Zadovoljiti djetetovu potrebu za igrom, kao osnovnom pretpostavkom za razvijanje stvaralačkih sposobnosti;
2. Zadovoljiti djetetovu osnovnu biološku potrebu za kretanjem;
3. Maksimalan razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti u skladu s individualnim mogućnostima djeteta;
4. Razvoj funkcionalnog razumijevanja kretanja (razvijanje svijesti o vlastitom tijelu i njegovim dijelovima te prostorno- vremenska orijentacija ) čime se potiče samopouzdanje uz mogućnosti izvođenja različitih motoričkih aktivnosti;
5. Aktivno sudjelovanje svakog djeteta u realizaciji programa;
6. Optimalan razvoj kognitivnih sposobnosti – mogućnost djece da analiziraju, komuniciraju, pitaju, traže objašnjenje i sl.
7. Socijalni razvoj – poticanje druženja i zajedništva te uspostava humanih međuljudskih odnosa;
8. Osposobljavanje djeteta za nastavak bavljenja tjelesnom aktivnošću u daljnjem životu, kao dijelu životne kulture.

 mt_gallery

SADRŽAJ SPORTSKOG PROGRAMA

 • OSNOVNA BIOTIČKA MOTORIČKA ZNANJA (hodanje i trčanje, puzanje, kolutanje i kotrljanje , provlačenje, penjanje, skakanje, držanje i nošenje, vučenje i potiskivanje, nadvlačenje i guranje, bacanje i hvatanje, upiranje, razne elementarne i štafetne igre)
 • IGRE ( „Jež”, „Maca i vrapčići”, „Trčanje među predmetima”, „Lovci i zečevi”, „Dan i noć”, „Kipovi”, „Tik-tak”, „Hajde sa mnom”, „Lija i guske”, „Hvatalice”, „Pretvori se”, „Noćni stražar”, „Vlak”, „Vrtuljak” i mnoge druge…
 • SPECIFIČNA MOTORIČKA ZNANJA:
  – Atletika (trčanje iz različitih početnih položaja, visoki i niski start, štafetno trčanje, pretrčavanje prepona, bacanje loptice skok u dalj, skok u vis..)
  – Sportska gimnastika (upor na lopaticama („svijeća”), ravnotežni položaji na tlu, gredi (klupi), skokovi na dječjem trampolinu)
  – Ritmička gimnastika (vježbe bez rekvizita, manipulacije loptom, vijačom, obručem, trakom)
  – Košarka (dodavanje lopte,vođenje lopte, ubacivanje lopte u koš, igra „mala košarka”)
  – Odbojka (odbojkaški stav, formiranje košarice i vršno odbijanje, odbijanje lopte prstima i podlakticama)
  – Nogomet (vođenje lopte nogom, dodavanje, šutiranje na gol, igra „mali nogomet” )
  – Rukomet (dodavanje lopte, pucanje na gol, igra „mali rukomet”, „graničari”)

Sat tjelesnog vježbanja ima četiri dijela ;
Uvodni dio
U tom dijelu sata organiziramo dječji kolektiv, budimo dječju pozornost. Izvode se igre i vježbe postrojavanja, hodanja, trčanja i poskakivanja. Odgojni zadatak tog dijela sastoji se u razvijanju discipliniranosti, hotimične pažnje i sposobnosti brzog reagiranja.
Pripremni dio sata
U tom dijelu izvodimo vježbe radi jačanja velike mišićne skupine. To su vježbe radi širenja grudnog koša i jačanja ruku, vježbe radi elastičnosti kralježnice i vježbe radi jačanja trbušnih mišića i nogu. Te vježbe pogoduju pravilnom držanju tijela, razvijaju i jačaju navike lijepog držanja tijela. Odgojno je značenje ovog dijela sata što se kod djeteta razvijaju pažnje, pamćenje, mišljenje i sposobnost reproduciranja.
Glavni dio sata
To je najvažniji dio sata, a izvode se vježbe radi razvijanja osnovnih pokreta. Ovdje se ubrajaju hodanje, trčanje, provlačenje, skakanje, penjanje, gađanje u cilj. U tom se dijelu sata, uz razvoj fizičkih osobina djeteta, odgajaju i volja, smjelost, hrabrost, ustrajnost, spretnost, brzina itd. Ovaj sat najčešće završava s nekom poznatom pokretnom igrom.
Završni dio sata
Zadatak završnog dijela sata je da umirimo djecu i pripremimo ih za odlazak kući ili za dalji rad. Provode se mirne igre: igre dosjetljivosti, zamjećivanja, igre riječima, igre izražavanja.

mt_gallery

Svi programski sadržaji odabrani su u skladu s razvojnim mogućnostima djece predškolske dobi. Program se provodi dva puta tjedno u trajanju od 45 do 60minuta na spravama ili putem tjelesnih pomagala primjerenih dječjoj dobi, a uz vodstvo odgojitelja vrtića.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

mt_gallery

Lego igraonica

                                       

mt_gallery

Ritmika

                                       

Skip to content