DV ˝Pčelica˝ – Rastimo zajedno s prijateljima-različitosti nas obogaćuju

mt_gallery

Svakodnevni život u skupini predškolaca različite životne dobi (djeca od 5 do 7 godina ), različitih potreba (djeca s posebnim potrebama) te različitih mogućnosti potaknuo  je na provođenje projekta „Rastimo zajedno s prijateljima – različitosti nas obogaćuju”.
Pogledavši unatrag, projekt je započeo još prošle pedagoške 2011./2012. godine. Kroz blagdanske aktivnosti i razgovor o darivanju, u prosincu 2011. godine djeca su potakla odgojiteljice, a u suradnji s roditeljima, na malu humanitarnu akciju prikupljanja igračaka za djecu u potrebi. Akciji su se najviše odazvala djeca i roditelji dvije odgojne skupine, a upravo od djece i odgojitelja te dvije odgojne skupine formirala se ovogodišnja starija skupina. Promatrajući djecu koliko je kod njih razvijen senzibilitet za toleranciju jednih prema drugima, s obzirom na osobnosti i različitosti,  projekt se zapravo sam po sebi nastavio. Primjećeno je da su stvorene manje interesne skupine djece koja su teško prihvaćala novu djecu. Igra s memory – kartama „Zastave svijeta” kao da je postala privatno vlasništvo nekoliko dječaka. Verbalno su izražavali svoje neslaganje, ako bi se tko htio uključiti u njihovu igru. Kako su socijalne vještine naučeni oblici ponašanja, kroz pozitivnu komunikaciju poticalo se konstuktivno rješavanje sukoba. Kada su osvještena pravila igre te spremnost nove djece da ih poštuju, potaknut je razvoj senzibiliteta i prihvaćanje drugih, to jest zajednička igra.  Osvještavanje osobnog identiteta i značajki osobnosti koje nosimo u sebi nastavilo se putem plakata „Po čemu smo slični, a po čemu različiti”. Organiziran je roditeljski sastanak, a to je bila prilika  upoznati roditelje s projektom. Istaknuto je kako treba težiti razvoju pozitivnih stavova prema različitom i kod djece i kod roditelja uz maksimalno poštivanje potreba i prava djeteta te stvaranje uvjeta za njihov optimalan rast i razvoj. Organizirana je mala krojačka radionica i dolazak roditelja u skupinu što je prethodilo Katarinskom sajmu. Slijedio je posjet krojačkom salonu i stomatološkoj ordinaciji čime su se potakla razmišljanja i rasprave o zanimanju roditelja. Na drugom roditeljskom sastanku u prosincu 2012. godine, kroz zajedničko druženje u blagdanskom ozračju, roditelji su  zajedno s djecom bili aktivno uključeni u niz poticajnih i grupnih aktivnosti. Organizirana je Božićna svečanost u kojoj smo slali jedni drugima pozitivne poruke, a i dalje se kroz pokladne svečanosti te kroz dogovor i pripremu završne svečanosti razvijao pozitivan stav, senzibilitet i poimanje vrijednosti različitog. Kako se projekt razvijao nastali su materijali – plakat, fotografije, likovni radovi kroz koje je vidljiv cijeli tijek projekta i proces od primjećivanja problema pa preko osvještavanja do prihvaćanja i razvijanja tolerancije prema različitom kod djece. Kroz cijeli proces odgojitelji su djeci bili partneri potičući ih i pomažući im osvještavati i prihvaćati različitosti. Kako je vrijeme odmicalo primjećivao se pozitivan pomak na razvoju tolerancije u skupini. Jačanjem pozitivne slike o sebi i izgrađivanjem osobnog identiteta potaknuti su prihvatljivi načini ponašanja i uvažavanja identiteta druge djece.
mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

mt_gallery

DV ˝Seka i braco˝ – Igre djece svijeta

Početkom pedagoške godine slikovnica „Zlatna Ribica”  je bila poticaj za izradu projekta i nastavak projekta „Putovanje oko svijeta”.Djeca su pokazala

mt_gallery

DV ˝Ivančica˝ – Djeca pomažu djeci

U dječjem vrtiću „Ivančica” nalaze se mješovite skupine koje imaju zajedničku garderobu. Dolaskom nove djece na početku pedagoške godine primjećeno

mt_gallery

DV ˝Kosjenka˝ – Boravak na zraku

Boravak na otvorenom, zbog svoje veličine i osjećaja slobode koje pruža, omogućuje sudjelovanje većeg broja djece u aktivnostima koje nisu

mt_gallery

DV ˝Hlapić˝ – U dodiru s prirodom

Susret djece s prirodom započinje u obitelji i dječjim vrtićima. Predškolska dob predstavlja ključno razvojno razdoblje za mnoga područja pa

mt_gallery

DV ˝Radost˝ – Naša mala scena

Lutka i scensko stvaralaštvo neizostavan je dio dječjeg razvoja i svakodnevnice bilo u obiteljskom ili izvanobiteljskom okruženju. Djeca se od

Skip to content