DV ˝Trnoružica˝ – Mali istraživači

mt_gallery

Dijete ima neodoljivu potrebu za istraživanjem. Pokreće ga unutrašnja motivacija koja je puno djelotvornija ako joj se pridruži i vanjska motivacija, što su u ovom projektu bili studenti Ranog i predškolskog odgoja. U zajedničkoj suradnji ostvareni su prvi kontakti djece s jednostavnim znanstvenim pokusima s vodom, pobuđeno je njihovo zanimanje za znanost i pruženo dodatno znanje i materijali za njihovo provođenje. Tijekom projekta prostor je svakodnevno struktuiran na način koji je omogućavao nesmetan pristup likovnim i pedagoško neoblikovanim materijalima. Uloga odgojitelja i studenata bila je poticajna, podržavajuća i posrednička. Poticajno okruženje je bilo veliko te su aktivnosti bili motivirane, djelotvorne i dosjetljive. Djeca su aktivnostima pristupala sa sigurnošću te bez puno razmišljanja uzimala materijal i rezultat je bio pred njima. Njihove ideje su bile jasne, napor stvaran i ozbiljan, kao i poruke koje su upućivala. Koristila su se različitim materijalima za izražavanje svog unutrašnjeg bića, poimanja sebe i svijeta oko sebe, materijala za istraživanje i eksperimentiranje. Naučila su promatrati, opipavati, dodirivati i oblikovati materijale. Svako dovršeno djelo bilo je izvor beskrajnog zadovoljstva i ponosa. Aktivnosti su se nadovezivale, djeca su djelovala i surađivala. Dječje istraživanje bilo je sve veće uz likovni izraz, pokretne aktivnosti, kreativne igre pedagoški neoblikovanim materijalom. Istraživanje im je dalo mogućnost da sami ispitaju svoje postojeće znanje i samostalno otkriju nova znanja. Tijekom rada koristile su se metode radno-praktičnih aktivnosti, istraživačke aktivnosti, metode prosudbe, procjene i analize sadržaja. Pravovremenim otkrivanjem darovitosti svakog djeteta, pravilnim usmjeravanjem i poticanjem u razvoju, pomoglo se potencijalno darovitoj djeci razvoj talenta i kreativnosti te mogućnost izrastanja u osobe koje će vlastitim radom poticati napredak čitavog društva. Djeca su samostalno birala aktivnosti i materijale, pokazivala kreativnu upornost, izražavala se kroz crtanje, slikanje, modeliranje, ples i pokret. Na originalan način iznosila su svoje mišljenje, ideje, komentare i rješavala određene probleme. Odabirala su način na koji će prezentirati svoj rad te kombinirala stvari i ideje na svoj način. Tijekom projekta djeca su razvijala stvaralačke sposobnosti, ostvarivala vlastitu sposobnost i kreativnost, izvršavala postavljene obveze, poticala jedna druge na timski rad, suradnju te razvijala socijalne vještine. Vrijednost i važnost kreativnog izražavanja nije u tome da odrasli prepoznaju njihov uradak, već u onome što samo dijete vidi. Svi ti uratci nisu sadržavali orginalnost, nego se veliko bogatstvo krilo u razgovoru o istom i na taj način djeca su otvorila vrata svog unutrašnjeg svijeta, mašte, želja, snova i strahova. Pronašla su i sačuvala skrivene ljepote i znakove, uživala istražujući bogatstvo boje i vode. Interes djece za kreativno istraživanje nije se smanjio tako da i dalje se može razrađivati i nadograđivati ova temu i vezati je uz druge aktivnosti.
mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

mt_gallery

DV ˝Seka i braco˝ – Igre djece svijeta

Početkom pedagoške godine slikovnica „Zlatna Ribica”  je bila poticaj za izradu projekta i nastavak projekta „Putovanje oko svijeta”.Djeca su pokazala

mt_gallery

DV ˝Ivančica˝ – Djeca pomažu djeci

U dječjem vrtiću „Ivančica” nalaze se mješovite skupine koje imaju zajedničku garderobu. Dolaskom nove djece na početku pedagoške godine primjećeno

mt_gallery

DV ˝Kosjenka˝ – Boravak na zraku

Boravak na otvorenom, zbog svoje veličine i osjećaja slobode koje pruža, omogućuje sudjelovanje većeg broja djece u aktivnostima koje nisu

mt_gallery

DV ˝Hlapić˝ – U dodiru s prirodom

Susret djece s prirodom započinje u obitelji i dječjim vrtićima. Predškolska dob predstavlja ključno razvojno razdoblje za mnoga područja pa

mt_gallery

DV ˝Radost˝ – Naša mala scena

Lutka i scensko stvaralaštvo neizostavan je dio dječjeg razvoja i svakodnevnice bilo u obiteljskom ili izvanobiteljskom okruženju. Djeca se od

Skip to content