Aktivnosti i igre u vrtiću

mt_gallery

U vrtiću „Radost” tijekom ožujka djeca i odgojitelji uživali su u raznim aktivnostima unutar skupina i onih na razini vrtića. U vrtiću su bile prisutne i studentice koje su se tijekom svoje pedagoške prakse uključivale u aktivnosti po svim skupinama, a i one same su djeci nudile neke nove aktivnosti. Kada je vrijeme to dopuštalo, bila je organizirana i šetnja u bližu okolicu.
Osim zajedničkih aktivnosti na razini vrtića bilo je tu i raznih aktivnosti u pojedinim skupinama. Djeca starije jasličke skupine uključivala su se u likovno-kreativne aktivnosti izrade i bojanja stabala te imitativne igre. U mlađoj skupini djeca su vrijeme provodila u šetnji, u likovno kreativnim aktivnostima izrade gnijezda za rode i kaširanju balona-roda te matematičkim aktivnostima sa skupovima od 1 do 10 predmeta. U srednjoj skupini djeca su veliki interes pokazivala za proučavanjem ljudskog tijela, izradi plakata ljudskog tijela i njegovih unutarnjih organa te izradi kostura od neoblikovanog materijala i početnom čitanju i pisanju. Također u srednjoj skupini djeca su izradom zvečki od poluoblikovanog i prirodnog materijala obogatila svoj glazbeni centar. Djeca starije skupine najviše interesa su pokazala za izradu kućica za ptice u suradnji s odgojiteljicom i studenticama te igrama s pjevanjem gdje su usvojila i neke nove pokrete.
mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Aktivnosti na svježem zraku

Svakodnevni boravak na svježem zraku djeci pruža mnoge blagodati te mu, zbog toga, u našem vrtiću pridajemo veliku pažnju. Svakodnevno

Maškare u vrtiću Radost

Djeca dječjeg vrtića “Radost” u veljači su obilježavala dane maškara(poklade). Upoznati su sa simbolikom maškara i maskiranja, te običajima vezanim

mt_gallery

Zima u DV Radost

U vrtiću “Radost” mjesec siječanj je započeo radno i poprilično živo. Sa završetkom blagdanskih i prazničkih dana, polako je rastao

Skip to content