Igre i igračke djece svijeta

mt_gallery

U DV ˝Seka i braco˝ provodi se projekt ˝Igre i igračke djece svijeta˝. U mlađoj jasličnoj skupini provodi se potprojekt ˝Moja najdraža igračka˝ u kojem je cilj upoznati što je igračka, vrijednosti igračke i njezinu namjenu. Kroz igru raznim igračkama i materijalima utječe se na psihofizički, emocionalni, spoznajni razvoj te razvoj govora, istraživanja i stvaranja.
mt_gallery
Starija jaslična skupina provodi potprojekt ˝Igračke oko nas˝ koji ima za cilj upoznati djecu s igračkama u svakodnevnim aktivnostima te poticati razvoj djetetove mašte, oblikovanje njegovog svijeta i osobnosti. Kroz aktivnosti potiče se razvoj ravnoteže i koordinacije pri pokretima i kretanju, pozitivnih emocionalnih stanja, likovne invencije, odnosno domišljatosti pri izražavanju te razvoj taktilne percepcije.

mt_gallery
Mlađa I skupina potprojektom ˝Igre s pokretom˝ potiče kod djece cjelokupni razvoj djeteta kroz pokret: razvoj koncentracije i pažnje, pamćenja te grube i fine motorike uz zadovoljavanje djetetove potrebe za kretanjem. Tematske cjeline u kojima djeca aktivno sudjeluju su igre rukama, brojalice, glazbene igre, didaktičko-elementrane igre, igre oponašanja, igre za razvoj slušne percepcije i prostorne orijentacije te scenske improvizacije u pokretu.
mt_gallery
Potprojekt mlađe II skupine ˝Igračke iz kućne radinosti˝ ima za cilj obogatiti dječje igre i aktivnosti, ali i ukazati roditeljima kako kvalitetna igračka ne mora biti kupljena i skupo plaćena, već se uz malo truda može napraviti od različitih materijala te osvješćivanje roditelja da se ne oslanjaju na proizvode koje kupuju, nego i na vrijednost koju nosi vrijeme provedeno s djetetom u igri.
Projekt je započeo sakupljanjem raznovrsnog neopasnog i neštetnog reciklirajućeg materijala u čemu su sudjelovali i  roditelji. S dijelom tog  materijala djeca su se igrala samostalno,  a od drugog dijela su zajedno s odgojiteljicama izrađivala igračke. Aktivnosti su dokumentirane povremenom izložbom fotografija te se na taj način potaklo roditelje na suradnju – kako izraditi igračku, kako je koristiti, što razvijamo i potičemo?
Gotov proizvod – igračka koju dijete dobije, često je neinventivan, hladan, pruža gotova rješenja i na taj način sputava maštu i kreativnost. Dijete rado gleda kada se odrasli igraju i prave nešto zajedno s njim. Sam proces rada stvara kod djece pravilan odnos prema radu i rezultatima rada. Igračke koje djeca izrađuju sama ili uz pomoć odraslih imaju iznimnu vrijednost . Ma koliko izgledalo kao sitnica, igračke iz kućne radinosti nose u sebi ljubav, strpljenje i iskušavanje osobnih sposobnosti i ponos zbog učinjenog djela.
mt_gallery

Srednja skupina s potprojektom ˝Dječje tradicijske igre našeg kraja˝ potiće razvijanje svijesti o potrebi poštivanja kulturne, vjerske, etničke, jezične i druge različitosti kao uvjeta društvenog bogatstva; poštivanja onoga što je naše i izvorno; razvijanje svijesti o pripadnosti zajednici; ostvarivanje kroz igru i pjesmu prava na mir, toleranciju i međusobno uvažavanje. Predškolsko razdoblje je važan period djetetovog života i tada se odvija najintezivniji razvoj njegove ličnosti. To je razdoblje pogodno za razvoj ljubavi prema kulturnoj baštini kako bi ju sačuvali od zaborava i prenosili na budući naraštaj.
mt_gallery

Srednja II skupina s potprojektom ˝Upoznajmo igre djece Europe˝ ima za cilj upoznati nove igre, igre djece Europe te potaknuti djecu na osmišljavanje novih igara. Igranje je značajno za razvoj svakog djeteta jer omogućuje djetetu upoznavanje samog sebe, svoju užu i širu okolinu te pronalaženja prijatelja za igru. Upoznajući igre djece Europe koje još nisu igrali, djeca su obogatila svoj svijet igre.
mt_gallery

Starija skupina s potprojektom ˝Igre djece svijeta˝ imala je za cilj upoznati djecu s različitim kulturama te značenjem igre kao osnovne aktivnosti kroz koju dijete spoznaje svijet oko sebe, različite kulture, obogaćujući njihov svijet igre te značaj igre za razvoj djeteta kao aktivnog i samosvjesnog subjekta. Projekt je prvenstveno bio istraživački kroz koji su djeca upoznavala različite zemlje (države) upoznajući njihove osobitosti, specifičnosti, kulturna i društvena obilježja s osobitim naglaskom na dječju igru.
mt_gallery

VRIJEME PROVEDENO U IGRI, NAJKORISNIJE JE PROVEDENO VRIJEME ZA DIJETE

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content