Odluka Upravnog vijeća o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

Broj:1054 /2013. god.
Slav.Brod 01.listopada 2013. god.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod na svojoj 4. sjednici Upravnog vijeća temeljem članka 35. i 39. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „NN” broj 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 18. i 43. Statuta Ustanove a vezano uz točku 3. Prijem odgojitelja po Javnom pozivu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ( mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) donosi

                                                                                                 O D L U K U

                                                     Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o prijemu
                                                    na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
                                                    u ustanovu Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
                                                                                          sljedeće odgojitelje:
1. Sanja Riđan
2. Štefica Kinđerski
3. Marija Posavec
4. Ivana Drčelić
5. Marinela Matković
6. Marijana Kurtović
7. Marija Bitunjac
8. Renata Čeović
9. Ana Tomić
10. Gabrijela Rakitić

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

Mario Rubil

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Natječaj za prijem u radni odnos radnika Spremačica 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos radnika Spremačica 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme pdr.   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Skip to content