Program za djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod sukladno Nacionalnom programu za Rome i Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. godine ravnopravno uključuje djecu pripadnike romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovnu ustanovu, čime bi isti stekli jednake mogućnosti za kvalitetno školovanje. U realizaciji odgojno-obrazovnog rada s djecom romske nacionalne manjine očituje se usmjerenost prema djetetu i … Opširnije

Program za darovitu djecu rane i predškolske dobi

Darovitoj djeci potrebno je omogućiti iskustvo, razvoj vještina, znanja, pojmova i stavova koji će upotpunjavati cjelinu njegove ličnost. Rano prepoznavanje posebnih znakova u ponašanju djeteta povećava šanse za njegov razvoj. Program za darovitu djecu pruža izazove i mogućnosti za samootkrivanje, dolaženje do spoznaja o vlastitim mogućnostima te za stvaranje neovisnog mišljenja. Suština programa je ponuditi … Opširnije

Program za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju

Najveći utjecaj na kvalitetu života djece s teškoćama može biti postignut u ranom djetinjstvu. Glavni dio inkluzivnog obrazovanja je stvaranje stimulativnog okruženja za učenje kako bi djeca uspješno usvajala određene zadaće i aktivnosti te razvijala komunikaciju i suradnju sa svojim vršnjacima i odgojiteljima. Rana inkluzija od velikog je značaja za cjelokupni proces uključivanja djece s … Opširnije

Sigurnosno zaštitni program

Namjena Sigurnosno- zaštitnog programa je pojasniti i osvijestiti uloge svih djelatnika zaposlenih u Dječjem vrtiću u osiguravanje sigurnog okruženja za rast i razvoj djece. Ciljevi sigurnosno- zaštitnih i preventivnih programa su zaštita sigurnosti i zdravlja djece, poticanje samozaštitnog odgovornog ponašanja i svjesnog izbjegavanja rizika, osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje te afirmacija potencijala djeteta i izgrađivanje … Opširnije

Preventivni programi

Preventivni programi u predškolskoj dobi ne ograničavaju se samo na razini odgojno-obrazovne djelatnosti u predškolskoj ustanovi, već se konceptualnim modelom programa prevencije ostvaruje sustavni pristup svih čimbenika odgovornih za odgojno-obrazovno djelovanje: obitelj, predškolska ustanova, uža i šira društvena zajednica, mediji, itd. Kvalitetno utemeljen program predškolske prevencije integriran je i uklopljen u svakodnevni kontekst odgojno-obrazovnog rada … Opširnije

Skip to content