Preventivni programi

Preventivni programi u predškolskoj dobi ne ograničavaju se samo na razini odgojno-obrazovne djelatnosti u predškolskoj ustanovi, već se konceptualnim modelom programa prevencije ostvaruje sustavni pristup svih čimbenika odgovornih za odgojno-obrazovno djelovanje: obitelj, predškolska ustanova, uža i šira društvena zajednica, mediji, itd. Kvalitetno utemeljen program predškolske prevencije integriran je i uklopljen u svakodnevni kontekst odgojno-obrazovnog rada te obuhvaća cjelokupni razvoj djeteta. Preventivnim programom nastoje se pojačati zaštitni, a prevenirati rizični čimbenici. Programi su usmjereni jačanju obiteljskih veza i odnosa, razvijanju roditeljskih umijeća vježbanjem vještina roditeljske podrške djetetu, komunikacije između djeteta i roditelja, razvoju socijalnih vještina kod djece, posebno suradnje i uvažavanja drugih te preveniranju neprihvatljivih oblika ponašanja. Pozitivni komunikacijski procesi koji se odvijaju između djece i roditelja, djece i odgojitelja te roditelja i odgojitelja stvaraju pogodno ozračje za provedbu programa prevencije u predškolskoj dobi.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

mt_gallery

Akcija ˝Volonteri u parku˝

U sklopu nacionalnog programa ˝Živjeti zdravo˝, u organizaciji Ministarstva zdravlja, HZJZ i ZJZ Brodsko-posavske županije, vrtići Hlapić i Radost su

Skip to content