Program za darovitu djecu rane i predškolske dobi

Darovitoj djeci potrebno je omogućiti iskustvo, razvoj vještina, znanja, pojmova i stavova koji će upotpunjavati cjelinu njegove ličnost. Rano prepoznavanje posebnih znakova u ponašanju djeteta povećava šanse za njegov razvoj. Program za darovitu djecu pruža izazove i mogućnosti za samootkrivanje, dolaženje do spoznaja o vlastitim mogućnostima te za stvaranje neovisnog mišljenja. Suština programa je ponuditi djeci poticajno okruženje. Programom se djeci nudi raznoliko iskustvo, rad s poticajnim materijalima, praktične aktivnosti koje omogućuju planiranje, eksperimentiranje, istraživanje i provjeru. Provode se aktivnosti kroz koje se kod djece razvija logičko mišljenje i kreativnost, a iskustvenim učenjem proširuju se i produbljuju djetetova znanja. Razvoj kreativnih potencijala stvara okruženje koje pruža osjećaj sigurnosti gdje dijete osjeća samopouzdanje i temeljno povjerenje. Programom za darovite se potiče projektni pristup koji dodatno potiču i produbljuju izražene interese i već uočene sposobnosti djeteta.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content