Program za djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod sukladno Nacionalnom programu za Rome i Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. godine ravnopravno uključuje djecu pripadnike romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovnu ustanovu, čime bi isti stekli jednake mogućnosti za kvalitetno školovanje. U realizaciji odgojno-obrazovnog rada s djecom romske nacionalne manjine očituje se usmjerenost prema djetetu i razvijanju njegove samostalnosti i odgovornosti čime se zadovoljavaju individualno različite potrebe djece; ističe se pravo djeteta na sudjelovanje u različitim aktivnostima, pravo izbora sadržaja aktivnosti, pravo na privatnost.
Integracija djece romske nacionalne manjine u redovne programe razvija među djecom, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, osjećaj prijateljstva, tolerancije i pripadnosti istoj odgojno-obrazovnoj skupini.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content