OD IMITATIVNE DO SIMBOLIČKE IGRE

mt_gallery

Igra je aktivnost koja je značajna za sva područja djetetovog razvoja. Tijekom igre dijete istražuje i uvježbava nove sposobnosti, reprezentira ideje, misli i emocije, stupa u interakciju s drugom djecom, rješava probleme, postaje kompetentnije i razvija imaginaciju i kreativnost. Od imitativne do igre uloga, od oponašanja radnji do podjele funkcija – to je proces koji se razvija. Odgojno-obrazovno područje i stil odgojno-obrazovnog rada potiče korištenje imaginativnog, dječja igra se obogaćuje i njezina kompleksnost se podiže na veću razinu. Sadržaj igara je rezultat djetetovog iskustva u interakciji s odraslima, ono imitira radnje i ponašanja svojih bližnjih. Prihvaćanjem određene uloge dijete simbolizira radnje koje su tipične toj ulozi te usklađuje svoju ulogu s drugom djecom, a takvo poznavanje teme svih sudionika važno je za podizanje razine simboličke igre. Interes odgojitelja za dječju igru i njezino praćenje omogućava mu da od koordinatora koji osigurava uvjete, sredstva i organizaciju prostora za igru postane sudionik koji proširuje i obogaćuje igru, sugerira nove radnje i uloge te pomaže djeci u povezivanju uloga i radnji do promatrača koji i dalje podržava stvaralačku-simboličku igru djece. Igra je djetetov rad – to je prirodan način njegova učenja. Kroz igru dijete zadovoljava svoje želje i potrebe te ostvaruje sebe vođeno svojom unutrašnjom motivacijom.
mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Projekt „Prehranom do zdravlja“

Projekt „Prehranom do zdravlja“ djecu potiče na razvijanje i usvajanje stavova, interesa i navika za brigu o održavanju osobnog zdravlja

mt_gallery

Galerokaz

Kroz mjesec prosinac i siječanj djeca starije I skupine DV “Pčelica” sudjelovala su u projektu GALEROKAZ – implementacija pripovjedačkih i

Skip to content