Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto kuhar/ica

Klasa: 601-02/15-08/05
Broj: 2178/01-30-05 -15-30
Slav.Brod 17.veljača 2015. god.

Temeljem članka 50. Statuta  i zaključka 5. sjednice Upravnog vijeće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić održanoj dana 16. veljače 2015. godine u prostorijama Dječjeg vrtića «Hlapić» u Naselju Andrija Hebrang b.b. Slavonski Brod, a u svezi točke 2. Prijem kuhara/ice – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme po natječaju  donosi

O D L U K U
o poništenju natječaja za radno mjesto kuhar/ica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto  kuhar/ica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme objavljenog dana 04.veljače 2015. godine  na oglasnoj ploči i web stranicama Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod i Zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod.

II.

Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i web stranicama Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ista će biti  dostavljena svim kandidatima koji su sudjelovali na natječaju. 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić
Slavonski Brod
Mario Rubil

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Natječaj za prijam u radni odnos Odgojitelj – 1 izvršitelja/ica – na neodređeno – puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos – odgojitelj 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Skip to content