Natječaj za popunu radnog mjesta 1. Zdravstveni voditelj/ica – 1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. 10/97 i 107/07i 94/13) članka 50. Statuta i članka 7. Pravilnika o radu ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – 1 izvršitelj – određeno puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje) pdf.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Natječaj za prijam u radni odnos Odgojitelj – 1 izvršitelja/ica – na neodređeno – puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos – odgojitelj 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Skip to content