Natječaj za prijem u radni odnos radnika – ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj – određeno – puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97,  107/07 i 94/13), te članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić  Slavonski Brod, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod objavljuje:

NATJEČAJ za prijem u radni odnos 

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj – određeno  – puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) pdf.

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Natječaj za prijam u radni odnos Odgojitelj – 1 izvršitelja/ica – na neodređeno – puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos – odgojitelj 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Skip to content