Javna objava za upis djece u Dječji vrtić u pedagošku 2017./2018. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), članka 18. Statuta i članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, Upravno vijeće Ustanove donosi Odluku o upisu djece za pedagošku 2017./2018. godinu i objavljuje

 

Javnu objavu za upis djece u Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod za pedagošku 2017./2018. godinu (pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content