Tradicijske igre i običaji

mt_gallery

U sklopu obogaćenog programa DV “Pčelica” – Veseli dan, zainteresirana djeca imaju prilike upoznati se s tradicijskim igrama i običajima Brodskog Posavlja. Za vrijeme održavanja ovog programa djeca se igraju različitih igara kao što su društvene igre “`ko će brže, `ko će bolje”, “igre na sjedeć`” te dječje igre s pjevanjem (igre biranja). U igrama djeca koriste različite tradicijske igračke izrađene od prirodnih materijala i plodova. U vrijeme adventa djeca su upoznata s običajima “Lucijaša” i položaja.
Najomiljenije dječje igre su: “Čika-Mika”, “Par-cincipar”, igra bunara s otučcima, igra s konjićima, “Ćepeto”, “Širi-biri”, kolica, vaganja, “Dvoje mili, dvoje dragi “…
mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Ruke

Ruke im trebaju za igru. Vježbali su finu motoriku šake naglasili smo važnost higijene ruku. Potaknuti time nastale su simboličke

Projekt „Prehranom do zdravlja“

Projekt „Prehranom do zdravlja“ djecu potiče na razvijanje i usvajanje stavova, interesa i navika za brigu o održavanju osobnog zdravlja

Skip to content