Radionica Komunikacija u vrtičkom okruženju

mt_gallery

Srijedu, 6. veljače 2019. provedene su radionice na temu Komunikacija u vrtičkom okruženju te su ju provele stručne suradnice i zdravstvene voditeljice.

Radionicu ˝Komunikacija odgojitelja i roditelja˝ je vodila psihologinja Lidija Mioč, mag.psych. koja je ukazala na važnost komuniciranja te o vrijednosti komunikacije odgojitelja i roditelja. U suvremenoj se pedagoškoj literaturi sve češće, umjesto suradnje, nailazi na pojam “partnerstva roditelja i odgajatelja u odgoju”. Time se želi istaknuti važnost ravnopravne komunikacije, dogovaranja i međusobnog uvažavanja u obavljanju zajedničke, složene zadaće odgajanja. Međusobna suradnja obitelji i predškolske ustanove imaju perspektivu veće kvalitete odgojnog utjecaja na dijete. Suprotno, ako obitelj i odgojitelj zajedno s odgojnom institucijom ne uspostave suradnju, ne razmjenjuju informacije o djetetu i djeluju potpuno odvojeno, tada se može dogoditi diskontinuitet u odgoju

Radionicu Suradnja s roditeljima – Individualni razgovori s roditeljima je vodila pedagoginja Dubravka Vlaisavljević, prof. Odgojitelji su na radionici dobili teorijsku potkrepu temi, a nakon toga odradili su niz situacija u kojima se mogu naći vezano uz roditelje i individualne razgovore. Jedan od važnijih oblika suradnje je individualni razgovor, koje odgojitelji nude roditeljima djece kako bi ih informirali o svakodnevnom funkcioniranju njihovog djeteta, njegovim razvojnim mogućnostima i potrebama te pružili stručan savjet o poticanju psihofizičkog razvoja djeteta. Suradnjom roditelj dobiva mogućnost pratiti razvoj svojeg djeteta u vrtiću te bolje upoznati funkcioniranje vrtića i odgojiteljica. Odgojiteljica bolje razumije dijete i roditelje te način na koji oni odgajaju dijete.

Radionicu Suradnja s obitelji djece s teškoćama u  razvoju je vodila rehabilitatorica Katarina Šarčević Ivić-Hofman, mag.rehab.educ. u kojoj su odgojitelji mogli interaktivno sudjelovati te kroz primjere iz prakse rješavati problemske situacije na koje nailaze u suradnji s roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Dane su upute za individualne razgovore s roditeljima te je istaknuta važnost suradnje odgojitelj-stručna služba-roditelji-društvena zajednica.

Radionicu Komunikacija u vrtičkom okruženju su vodile zdravstvene voditeljice Ana Jarić, bacc.med.techn. i Ivana Novoselović, bacc.med.techn. Kroz primjere iz prakse odgojiteljice su osvijestile važnost komunikacije svakodnevne odgojno-obrazovne prakse koja pruža razmjenu informacija, mišljenja i osjećaja koja je važan  preduvjet kvalitetnih, profesionalnih međuljudskih odnosa.
mt_gallery

 

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content