„Win-Win“ – programi produženog boravka i predškole za djecu i učenike romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu

mt_ignore

mt_ignore
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta:
mt_ignore„Win-Win“ – programi produženog boravka i predškole za djecu i učenike romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu
Korisnik:
Grad Slavonski Brod
Partneri u projektu:
Kratki opis projekta:

Provedbom projekta „WIn-Win“ – programi produženog boravka i predškole za djecu i učenike pripadnike romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu projektni partneri Grad Slavonski Brod, Osnovna škola Hugo Badalić, Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Romska udruga mladih Brodsko-posavske županije i Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o. nastoje u školskoj odnosno pedagoškoj godini 2018./2019. pružiti potporu uključivanju 25 djece romske nacionalne pripadnosti u program predškole te 100 učenika romske nacionalne pripadnosti razreda 1. do 4. osnovne škole u program produženog boravka s ciljem poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća i uspješnije socijalizacije.

Projekt „Win-Win“ provodi se u okviru instrumenta „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“, broj poziva: UP.03.2.1.04. u kojemu Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ovaj instrument provodi se u okviru Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.iii. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.iii.1.: Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Cilj:
Pružiti potporu uključivanju 25 djece pripadnika romske nacionalne manjine u program predškole te 100 učenika pripadnika romske nacionalne manjine polaznika 1. do 4. razreda osnovne škole u program produženog boravka u svrhu poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća i uspješnije socijalizacije.
Očekivani rezultati projekta:
Produženi boravak bit će organiziran za razrede 1. do 4. Osnovne škole Hugo Badalić i obuhvatit će 100 učenika romske nacionalne manjine. Ovaj program će omogućiti ostvarenje boljeg školskog uspjeha za učenike romske nacionalne manjine s obzirom da će isti ostvariti pomoć pri pisanju zadaća i ponavljanju gradiva. Vrijeme raspoloživo za druženje i igru pospješit će socijalizaciju i integraciju ciljane skupine. Organizirani program predškole za 25-ero djece romske nacionalne manjine rezultirat će poboljšanjem njihovih obrazovnih postignuća te boljim znanjem hrvatskoj jezika koje je preduvjet praćenja tempa školskog kurikuluma i pozitivno će se odraziti na sva daljnja obrazovna postignuća djece u narednim programima obrazovanja.
Ukupna vrijednost projekta:
1.600.000,00 kn
Iznos bespovratnih sredstava:
1.600.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta:
30.8.2018. do 29.11.2019.
Kontakt osobe za više informacija:
Vedrana Lojen, mag.educ., e-mail: vedrana.lojen@slavonski-brod.hr
Anita Vačić, mag.oec., e-mail: anita.vacic@ra-sb.hr
Napomena:
„Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.“
 

Korisnik

mt_ignore
Grad Slavonski Brod


Projektni partneri
:
mt_ignore
mt_ignore
Romska udruga mladih Brodsko-posavske županije
mt_ignore
Projektni partneri:
mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content