Natječaj za prijem u radni odnos radnika u Dječji vrtić Potjeh i Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod – Tajnik/ca – 1 izvršitelj/ica na nedređeno vrijeme – pola radonog vremena

– Natječaj za prijem u radni odnos radnika u Dječji vrtić Potjeh  i Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod – Tajnik/ca – 1 izvršitelj/ica na nedređeno vrijeme  – pola radonog vremena (pdf)   Poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Skip to content