Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti u postupku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

 

 

 

Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

Naselje Andrije Hebranga 11/1, 35000 Slavonski Brod

KLASA:112-01/20-01/19

URBROJ:2178/01-30-05-21-2

Slav.Brod 12. siječanj 2021. god.

Sukladno Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod o imenovanju Povjerenstva za  provedbu provjere znanja i sposobnosti te intervjua kandidata prijavljenih na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod te Uputama i obavijestima kandidatima u svezi javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, Povjerenstvo za provedbu provjere znanja i sposobnosti te intervjua kandidata dostavlja

                                                                                       Obavijest

                     o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti u postupku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                                                             Dječjeg vrtića  Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

 

Obavještavamo kandidate po gore navedenom natječaju, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 13. siječnja 2021. godine s početkom u 12,00 sati  sukladno dostavljenom pozivu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta natječaja putem elektroničke pošte. Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja , odnosno obavijest o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja dostavljena je prijaviteljima na natječaj putem elektroničke pošte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.

Povjerenstvo

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Natječaj za prijam u radni odnos Odgojitelj – 1 izvršitelja/ica – na neodređeno – puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos – odgojitelj 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Skip to content