Natječaj za prijem u radni odnos radnika Odgojitelj – 2 izvršitelja-ice – na određeno – puno radno vrijeme (povećan opseg posla)

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Natječaj za prijem u radni odnos radnika Spremačica 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos radnika Spremačica 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme pdr.   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Skip to content