mt_ignore

Nositelj projekta:

mt_ignore

Partneri u projektu:

mt_ignore

mt_ignore

mt_ignore

 

Naziv projekta: „Igrom do govora, faza II“ – programi aktivnog uključivanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama govora i jezika u Slavonskom Brodu
Korisnik: Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Partneri u projektu:
  1. Dječji centar „Logos“
  2. Dječji vrtić Potjeh,  
  3. Udruga za razvoj kreativnih potencijala djece, mladih i odraslih
    „Laboratorij kreativnosti“
Kratki opis projekta:

Projektom „Igrom do govora, faza II“ projektni partneri Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić i Dječji vrtić Potjeh, Dječji centar LOGOS i udruga Laboratorij kreativnosti, doprinose unapređenju kvalitete i dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju na urbanom području Slavonski Brod na način da osiguravaju sinergiju u radu pri detekciji teškoća već u ranoj i predškolskoj dobi i uključivanje djece s teškoćama u djelotvorne usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije koje provode osposobljeni stručnjaci primjenjujući multidisciplinarni pristup i suvremene metode.

CILJNE SKUPINE:
– Djeca s teškoćama u razvoju – 100

Cilj: Doprinijeti povećanju uključenosti u društvo za 100 djece rane i predškolske dobi u riziku od socijalne isključenosti zbog komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća širenjem i unapređenjem kvalitete izvaninstitucionalnih usluga na području UP Slavonski Brod ostvarenjem sinergije u radu civilnog i odgojno-obrazovnog sektora
Očekivani rezultati projekta: Detekcija teškoća u razvoju već u ranoj i predškolskoj dobi te uključivanje djece s teškoćama u djelotvorne i po mjeri skrojene socijalne usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije koje provode osposobljeni stručnjaci i roditelji primjenjujući multidisciplinarni pristup i suvremene metode doprinijet će stjecanju znanja, vještina i kompetencija 100 djece s teškoćama u razvoju s urbanog područja Slavonski Brod koja su im potrebna za socijalnu uključenost te osobno ostvarenje.
Ukupna vrijednost projekta: 1.317.398,80 kn
Iznos EU potpore: 1.317.398,80 kn
Razdoblje provedbe projekta: 15.02.2021. do 15.02.2023.
Kontakt osobe za više informacija:

Zorana Butorac, prof., e-mail: butoraczorana@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.

 

Igrom do govora 2

Skip to content