Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Broj: 248 /2012.god. Slav.Brod 20. ožujka 2012. .god. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup

Skip to content