Integrirani obogaćeni programi rada s djecom predškolske dobi

U sklopu redovitog programa odgoja i obrazovanja integrirani su određeni programi s dodatnim aktivnostima koji imaju svoje ciljeve, zadaće i sadržaje rada. Njihova posebnost osigurava programsku različitost i omogućava ostvarivanje prava djeteta na njemu odgovarajući program. Cilj integriranih predškolskih obogaćenih programa je obogatiti odgojno obrazovni rad odabranim glazbenim, likovnim, sportskim i dramskim aktivnostima. Programi su usmjereni na cjeloviti i razvojni pristup djetetu, uvažavanjem i poticanjem svih područja djetetovog razvoja, stvaranjem okruženja u kojem se poštuju dječja prava, integrativnosti sadržaja i aktivnosti radi poticajnog razvoja. Integrativnim programima poštuje se djetetova posebnost i osobnost gdje dijete kroz socijalne interakcije i aktivnosti je aktivni nositelj svog vlastitog razvoja. Predškolsko dijete uvijek ima pravo izbora hoće li, kada i koliko sudjelovati u aktivnostima.

U vrtićima se organiziraju obogaćeni programi:

Obogaćeni programi koji su osmišljeni, prezentirani su roditeljima kroz plakate, letke te su roditelji pozvani na suradnju i sudjelovanje.