Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto

Klasa: 601-02/14-08/01
Broj: 2178/01-30-05 -14-64
Slav.Brod 04. travnja 2014 god.

Temeljem članka 50. Statuta i zaključka 5. sjednice Upravnog vijeće ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić održanoj dana 01. travnja 2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića «Hlapić» u Naselju Andrija Hebrang b.b. Slavonski Brod, a u svezi točke 3. Prijem spremač/ ice – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme po natječaju donosi
                                                            O D L U K U

                                      o poništenju natječaja za radno mjesto
                                 spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

                                                                  I.

                                      Poništava se natječaj za radno mjesto
                                 spremač/ica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
                 (zamjena za bolovanje) objavljenog dana 21. ožujka 2014. godine
               na oglasnoj ploči i web stranicama Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić
                          Slavonski Brod i Zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod.

                                                                  II.

                          Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i web stranicama
                    Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
                    Ista će biti dostavljena svim kandidatima koji su sudjelovali na natječaju.

                                                                   III.

                                     Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić
Slavonski Brod

Mario Rubil

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Skip to content