Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ ice Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavak 2., 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 50. i 51. Statuta Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, Upravno vijeće Dječeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod raspisuje

N A T J E Č A J

1. Za izbor i imenovanje ravnatelja/ ice Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod (pdf)

 

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Natječaj za prijam u radni odnos Odgojitelj – 1 izvršitelja/ica – na neodređeno – puno radno vrijeme

Natječaj za prijem u radni odnos – odgojitelj 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Skip to content