Djeca mogu više nego mislimo!

mt_gallery

Žele li razvijati dječju samostalnost i na taj način ih pripremiti za polazak u vrtić, roditelji se trebaju oboružati strpljenjem i pustiti dijete da pokuša samo i pri tome griješi. Naravno da mu je u početku za bilo koju novu vještinu potrebno više vremena i da će katkad (u početku uvijek) nešto zaprljati ili potrgati, ali ako se to i dogodi, mala je cijena za ono što se razvija.
U razvoju dječje samostalnosti roditelje često onemogućava strah da se djetetu nešto ne dogodi. Svaki čin zaštite djeteta ima dva učinka: s jedne strane on štiti naše dijete od fizičke ozljede ili neugodne situacije s kojom se dijete (prema našoj ocjeni) ne bi moglo nositi, a s druge strane ograničava dijete u prikupljanju iskustava. I sve je u redu dok naša procjena odgovara stvarnosti. U strahu da se dijete ne ozljedi čuvamo ga od prikupljanja iskustava pa i onih bolnih, koje svako zdravo dijete mora proći. Na taj način onemogućavamo djetetu da na vlastitoj koži osjeti ne samo opasne, nego i lijepe strane života. Puštajući dijete da katkada samo odluči, uz rizik da će pogriješiti, omogućujemo mu da izraste u samostalnu, samopouzdanu osobu. Svaki uspjeh iza kojeg stoji samo dijete biti će motiv za daljnje uspjehe.

Odgojni postupci koji ometaju razvoj dječje kreativnosti, a time i samostalnosti:

– pretjerano zabranjivanje šaranja, rezanja, prljanja
– ignoriranje dječjeg stvaralaštva
– zanemarivanje dječjeg interesa
– nestrpljivost i rješavanje zadataka i problema koje dijete ima umjesto njega
– nedovoljan interes za djetetove želje i potrebe

Odgojni postupci potiču razvoj samostalnosti kod djeteta:

– dopuštanje djetetu da samo istražuje
– dopuštanje djetetu da griješi
– dopuštanje djetetu da bude ono što jest
– dopuštanje djetetu da bude dijete
mt_gallery

Print Friendly, PDF & Email

Jelovnik

Ruke

Ruke im trebaju za igru. Vježbali su finu motoriku šake naglasili smo važnost higijene ruku. Potaknuti time nastale su simboličke

Projekt „Prehranom do zdravlja“

Projekt „Prehranom do zdravlja“ djecu potiče na razvijanje i usvajanje stavova, interesa i navika za brigu o održavanju osobnog zdravlja

Skip to content